หลักสูตร ged ดีอย่างไร มาทางนี้มีคำตอบ

ถ้าน้อง ๆ นับเวลาการเรียนแบบปกติในประเทศไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรีจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 19 ปี เพราะแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ต้องการลดระยะเวลาการศึกษาด้วยการสอบเทียบ  โดยหนึ่งในการสอบเทียบที่กำลังได้รับความนิยมคือ การสอบ GED หรือ General Education Development เป็นการสอบเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีข้อดีดังนี้ สามารถนำไปใช้ยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตร ged เป็นวุฒิที่ได้รับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงสามารถนำไปยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมาย ...
Education